• vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • ročné závierky hospodárenia
  • mzdy a personalistika, administratíva spojená s ich spracovaním
  • optimalizácia daní a odvodov
  • nezávislé kontroly a inventúry
  • finančné analýzy plánovaných projektov
  • vypracovanie podnikateľských zámerov
  • daňové, mzdové a účtovné poradenstvo