Vedeniu účtovníctva a všetkému, čo s tým súvisí, sa venujeme už od roku 1993.
Poskytujeme komplexné služby od založenia firmy, jej registráciu vo všetkých inštitúciách štátnej správy až po jej prípadnú likvidáciu, vrátane elektronického zastupovania v daňovom konaní a v komunikácii so zdravotnými poisťovňami a inými úradmi.
Vykonávame asistenciu pri kontrolách Daňového úradu a ostatných úradov sociálneho zabezpečenia.
Zabezpečujeme okrem iného aj archiváciu dokladov, prípadne bezpečnú skartáciu v našich priestoroch.
V súčasnosti majú naši klienti nepretržitý elektronický prístup k účtovným údajom svojej firmy prostredníctvom internetu a v prípade záujmu je im umožnený aj aktívny prístup do účtovného systému na vytváranie a editovanie vstupov, ako napr. vystavovanie faktúr, evidencia skladu, evidencia dochádzky zamestnancov a pod.
U nás majú všetko pod jednou strechou, čím si výrazne znižujú náklady na podnikanie.